Neštandardné výrobky


Hranol na HS Portal

Technické parametre výrobku

drevina   smrek
charakteristika   vrstvený lepený hranol z lamiel cinkovaných v dĺžke 6 000 mm
rozmery   na základe objednávky
vlhkosť   12 % +2, -3 %
max. rozdiel vlhkosti lamiel 3 % a pre jednotlivé časti cinkovanej lamely je tiež 3 %
lepenie   lepidlo na báze PVAc
D – 4 podľa DIN EN 204 (STN EN 204)
textúra   lamela A - radiálne – poloradiálne rezivo
lamela C - radiálne – poloradiálne rezivo
cinky   v lamelách A a C je prípustná dĺžka 300+ mm
letokruhy   max. kolmý odstup 6 mm
pomer šírok letokruhov pri cinkovanej lamele je max. 1: 1,5
lepené spoje   nepripúšťajú sa nezlepené spoje
lepná škára do 0,1 mm
pevnosť cinkového spoja - 75 % lomu v dreve
Detail

Hranol na kastlové okná

Technické parametre výrobku

drevina   smrek
charakteristika   dvojvrstvový, lepený z 2 lamiel cinkovaných v dĺžke 6 000 mm
rozmery   48 mm x 65/75/86/115/125/145 mm
65 mm x 65/75 mm
vlhkosť   12 % +2, -3 %
max. rozdiel vlhkosti lamiel 3 % a pre jednotlivé časti cinkovanej lamely je tiež 3 %
lepenie   lepidlo na báze PVAc
D – 4 podľa DIN EN 204 (STN EN 204)
textúra   lamela A - radiálne – poloradiálne rezivo
lamela C - radiálne – poloradiálne rezivo
cinky   v lamelách A a C je prípustná dĺžka 200+ mm
letokruhy   max. kolmý odstup 6 mm
pomer šírok letokruhov pri cinkovanej lamele je max. 1: 1,5
lepené spoje   nepripúšťajú sa nezlepené spoje
lepná škára do 0,1 mm
pevnosť cinkového spoja - 75 % lomu v dreve
     


Kvalitatívne podmienky
 

Kvalita A   vrch lamely A a spodok lamely C prakticky bez chýb
boky hranola – prípustná hrča 1 ks/1 bm do 6 mm a smolné kanáliky do 30 mm 3 ks/1 bm
odstup letokruhov max. 6 mm
Kvalita A1  

prípustné aj sfarbenie dreva, dlžka cinkov 200+ mm

Detail