Eurohranoly


Eurohranoly - drevený lepený trojvrstvový eurohranol

Technické parametre výrobku
výrobok má Certifikát preukázania zhody č. A8.5/01/0116/1/C/C02 zo dňa 23.08.2001

drevina   smrek
charakteristika   trojvrstvový, lepený z 3 lamiel hrúbky 24 mm - zrezané hrany
vo fixných dĺžkach od 500 mm do 3 000 mm
alebo ako cinkovaný v dĺžke 6 000 mm
rozmery   72/82/96 mm x 86 mm
72/82/96 mm x 115 mm
72/82/96 mm x 125 mm
72/82/96 mm x 145 mm
vlhkosť   12 % +2, -3 %
max. rozdiel vlhkosti lamiel 3 % a pre jednotlivé časti cinkovanej lamely je tiež 3 %
lepenie   lepidlo na báze PVAc
D - 4 podľa DIN EN 204 (STN EN 204)
textúra   lamela A - radiálne rezivo
lamela B - poloradiálne a plotangenciálne rezivo
lamela C - radiálne - poloradiálne rezivo
cinky   v lamelách A a C je prípustná dĺžka 300+ mm
v stredovej lamele B je 200+ mm
letokruhy   max. kolmý odstup 6 mm
pomer šírok letokruhov pri cinkovanej lamele je max. 1: 1,5
( neplatí pre lamelu B)
lepené spoje   nepripúšťajú sa nezlepené spoje
lepná škára do 0,1 mm
pevnosť cinkového spoja - 75 % lomu v dreve
     
 
Obr. 1: Trojvrstvový lepený eurohranol   Obr. 2: Zrazenie hrán eurohranolaKvalitatívne podmienky
výrobok má Certifikát preukázania zhody č. A8.5/01/0116/1/C/C02 zo dňa 23.08.2001
 

Kvalita A   vrch lamely A a spodok lamely C prakticky bez chýb
boky hranola – prípustná hrča 1 ks/1 bm do 6 mm a smolné kanáliky do 30 mm 3 ks/1 bm
odstup letokruhov max. 6 mm
Kvalita A1  

kolmý odstup letokruhov max. 6 mm
v lamelách A a C prípustné tlakové drevo

lamela A

 • zdravé hrče do 6 mm 1 ks/ bm
 • smolný kanálik do 30 mm 2 ks/ bm
 • čierne hrče do 5 mm 1 ks/ bm

lamela B

 • zdravé hrče do 10 mm
 • smolné kanáliky do 50 mm
 • čierne hrče do 5 mm
  platí aj pre boky lamiel A, C

lamela C

 • zdravé hrče do 6 mm 2 ks/ bm
 • smolné kanáliky do 30 mm 5 ks/ bm
 • čierne hrče do 5 mm 3 ks/ bm
Kvalita C   prípustné aj sfarbenie dreva, dlžka cinkov 200+ mm
Detail