Dverové sendviče


Dverové sendviče - drevený sendvičovo lepený hranol

Technické parametre výrobku

drevina   smrek
charakteristika   stred hranola plošne zlepený z viacerých klinovo napojovaných lamiel
počet lamiel narastá s pribúdajúcou šírkou sendviča
dĺžka napojovaných cinkov na pohľadových stranách : 250 mm a viac
plošne zlepený stred hranola je z kántových strán opláštený fixným náglejkom
rozmery   82 mm x 115/125/145 mm, 96mm x 115/125/145 mm
dĺžka od 800 mm do 3000 mm
hrúbka napojovanej lamely, ktorá tvorí stred sendviča je 21,5 mm
šírka napojovanej lamely, ktorá tvorí stred sendviča 82 mm alebo 96 mm
hrúbka fixných náglejokov je 8 mm.
vlhkosť   12 % +/ -3 %
rozdiel vlhkosti lamiel 3 % a pre jednotlivé časti cinkovanej lamely je tiež 3 %
lepenie   lepidlo na báze PVAc
D – 4 podľa DIN EN 204 (STN EN 204)
textúra   napojovaný cink na pohľadových stranách - radiálne až poloradiálne rezivo
napojovaný cink stredový - poloradiálne a plotangenciálne rezivo
fixný náglejok - radiálne rezivo
cinky   napojovaný cink na pohľadových stranách : 250 mm a viac
napojovaný cink stredový : 150 mm a viac
letokruhy   napojovaný cink na pohľadových stranách : max. kolmý odstup vlákien 7 mm
napojovaný cink stredový : kolmý odstup vlákien 7 mm a viac
fixný náglejok : max. kolmý odstup vlákien 7 mm, max. zakrivenie vlákien 15°
pomer šírok letokruhov pri cinkovanej lamele je max. 1: 1,5
( neplatí pre lamelu B)
lepené spoje   nepripúšťajú sa nezlepené spoje
lepná škára do 0,1 mm
pevnosť cinkového spoja - 75 % lomu v dreve
Dovolené chyby dreva  

kolmý odstup letokruhov max. 6 mm
v lamelách A a C prípustné tlakové drevo

stredový cink

  • zdravé hrče do 20 mm
  • smolný kanálik do 50 mm
  • čierne hrče do 10 mm

pohľadový cink

  • zdravé hrče takmer žiadne
  • smoln. kanáliky do 30 mm 1ks/b
  • čierne hrče do 4 mm 1ks/bm

fixný náglejok

  • zdravé hrče takmer žiadne
  • smolné kanáliky do 30 mm 1 ks/ bm
  • čierne hrče takmer žiadne
Detail