Filozofia

Výroba a predaj lepených okenných a dverových eurohranolov sú základnou činnosťou spoločnosti Slovlepex a.s. od roku 1995.

Cieľom spoločnosti je ponúkať kvalitný výrobok s vysokou ekonomickou hodnotou pre zákazníka, zanechávajúci minimálnu uhlíkovú stopu. Slovlepex a.s. chce byť lídrom najmä v kvalite ponúkanej produkcie.

Ekologický aspekt výroby je pre spoločnosť Slovlepex, a.s. dôležitý, a preto ponúkame výrobky vyrobené len z európskych drevín. Dovoz drevín z Ázie a Ameriky pokladáme za ekonomicky a ekologicky neefektívny. Hlavnou drevinou používanou pri výrobe je smrek, ale vieme ponúknuť aj eurohranoly vyrobené z iných drevín: borovica, európsky červený smrek, európsky dub.

Kvalitu produkcie zabezpečuje okrem výrobných postupov aj niekoľkostupňová kontrola kvality. Kvalitu výroby priebežne kontrolujeme v laboratóriu spoločnosti. Samozrejmosťou je regulácia vlhkosti prostredia, tak vo výrobných, ako aj skladových priestorov. Táto regulácia zabezpečuje tvarovú stálosť drevených výrobkov a kvalitné naviazanie povrchovej úpravy pri následnom spracovaní.

Kvalitu služieb zákazníkom zabezpečuje stabilný tím obchodníkov a široká škála výrobkov. Rozvoz tovaru na Slovensku a v Čechách zabezpečujeme vlastnými kamiónmi, čo zvyšuje flexibilitu dodávok.

Okrem širokej škály lepených okenných a dverových eurohranolov ponúkame aj iné stolárske výrobky: konštrukčné lepené hranoly, dverové sendviče, škárovku, tatranský obklad, dlážkovicu, cinkované lamely, lepené pláty.

Spoločnosť Slovlepex, a.s. je pripravená splniť požiadavky zákazníkov aj na iné neštandardne výrobky.