História

História spoločnosti

1995 - Založenie spoločnosti
2000 - Vstup Slovak American Enterprise Fund (SAEF) do spoločnosti
2001 - Zakúpenie novej výrobnej linky na výrobu eurohranola a výstavba sušiarní
2002 - Získanie certifikátu kvality IFT Rossenheim
2003 - Výstavba novej haly a skladovacích priestorov
2004 - Rozšírenie sušiarenských kapacít
2006 - Získanie 100 % vlastníckej kontroly manažmentom spoločnosti
2007 - Zakúpenie druhej linky na výrobu eurohranola
2008 - Výstavba nových skladových priestorov
2009 - Rozšírenie sušiarenských kapacít
2010 - Ukončenie spolupráce s veľkoobchodníkmi a priamy vstup na trhy Českej republiky a Poľska
2011 - Rozšírenie automatizácie výrobných činností
2014 - Rozsiahle investície do zníženia energetickej náročnosti budov spoločnosti
2015 - Investície do strojného vybavenia spoločnosti za účelom zvýšenia výrobnej kapacity a produktivity
2017 - Výstavba nových skladových priestorov
2018 - Spustenie automatickej linky v kombinacii so skenerom Woodeye 6
2022 - Získali sme certifikát PEFC
2023 - Inštalácia fotovoltickej elektrárne